Back

Súťažíme s čistou energiou!

Súťažíme s čistou energiou!
Cieľom súťaže Greenfluenceri a energia, do ktorej sme sa zapojili, je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu pána učiteľa Magdu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.
Náš projekt: Katkina záhrada

Cieľom projektu je v areáli školy vytvoriť udržateľné, ekologické a esteticky príjemné prostredie.

Zámer plánujeme dosiahnuť:

  • vytvorením nízkoúdržbového vyvýšeného záhonu,
  • výsadbou kvitnúcich rastlín, bylín, úžitkových rastlín,
  • inštalovaním nádoby na zber dažďovej vody, kompostéra, kŕmidiel pre vtáky a drobné cicavce, ale aj inštalovaním hmyzích domčekov,
  • projekt a aktivity budeme propagovať na sociálnych sieťach a webovom sídle školy.
sgcr

Naša cesta

V piatok 1. decembra 2023 sa náš ekotím zúčastnil posledného kola workshopov v rámci súťaže Greenfluenceri a energia.
Lea, Zuzka a Viki sa spolu s pánom učiteľom Magdom zapojili do súťaže, ktorú vyhlásil Ekofond SPP.
V Prešove sa spolu s ďalšími tímami východného Slovenska školili na témy kritické myslenie a sociálne siete. Cieľom súťaže je aktivizácia žiakov, naplánovanie a do marca 2024 aj vytvorenie a realizácia zaujímavého udržateľného projektu na zlepšenie nášho okolia.
Nášmu tímu držíme prsty! 🤞🏻

Greenfluenceri a energia – sýkorka

🦖 Ďalší príspevok zo série objavovania biodiverzity v Katkinom parku je zameraný na dinosaury, pardon, teda na vtáky. O ich vzniku existuje mnoho hypotéz, ale isté je, že vtáky majú k dinosaurom blízko, vyvinuli sa z nich. 🪶 Určite ste si všimli, …

Greenfluenceri a energia – smrek

🍀 Pokračujeme s objavovaním obyvateľov areálu Katkinho parku. Dnes sa zameriame na rastliny, konkrétne na jeden druh dreviny, ktorý zbadáte hneď pri prechádzaní okolo vstupu do nášho areálu. 🌲 Je to jeden z najrozšírenejších stromov na Slovensku – smrek obyčajný (Picea abies) …

Greenfluenceri a energia – veverica

♻️ Náš tím greenfluenceriek zo 4. B – Zuzka, Lea a Viki – vám v rámci projektu SPP s názvom „Greenfluenceri a energia“ budú v najbližších týždňoch na našich sociálnych sieťach zdieľať rôzne príspevky zamerané napr. aj na spoznávanie biodiverzity v areáli …