Back

Pre našich študentov sú k dispozícii konzultačné hodiny vyučujúcich, počas ktorých sa vytvára priestor na predebatovanie preberaných tém v prípade neprítomnosti študenta na vyučovacej hodine, resp. vysvetlenie prípadných nejasností z vyučovacích hodín. Konzultačné hodiny sú aj pre zákonných zástupcov a rodičov našich študentov, čím škola umožňuje ich osobné stretnutia s vyučujúcimi mimo termínov stretnutí s rodičmi uvedených v dôležitých termínoch na stránke školy.

 

Termíny konzultačných hodín:

Pondelok 14.30 – 16.00
Utorok 14.30 – 16.00
Streda 14.30 – 16.00
Štvrtok 14.30 – 16.00
Piatok ( párne týždne) 13.00 – 15.00

 

Konkrétny termín konzultačnej hodiny si študent, resp. zákonný zástupca – rodič, dohodne s vyučujúcim e-mailom minimálne 24 hodín pred navrhovaným termínom.

 

did you know

Školský poriadok