Back

DOEA_INT_+COUNTRY_CMYK

DofE v školskom roku 2022/2023

Prejsť pešo viac ako 30 km, nocovať v lese a kompletnú výbavu si niesť v batohu na chrbte  a to všetko s kamošmi, je zárukou skvelých zážitkov. Aj o tom je DofE. Veď pozrite si video.

Cvičná expedícia dofákov – Jún 2022


DofE v školskom roku 2021/2022

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Naša škola je súčasťou projektu DofE už tretí rok!

Program vzbudil medzi študentmi veľký záujem a v aktuálnom školskom roku 2021/2022 máme viac ako 15 nových účastníkov – dofákov, ktorí rozvíjajú svoje schopnosti v 3 kategóriách: dobrovoľníctvo, talent a šport.

 

Absolventi: 5 študenti, ktorí absolvovali bronzovú aj striebornú úroveň.

Aktuálni účastníci: viac ako 15 účastníkov na bronzovej úrovni a 2 na striebornej úrovni.

V rámci dobrovoľníctva sa niektorí rozhodli navštevovať krízové centrum Dorka, kde pomáhajú deťom s prípravou do školy. Iní sa rozhodli navštevovať miestny útulok a venčiť psíkov a niektorí prispievajú k čisteniu životného prostredia.

V športe sa veľa z nich zdokonaľuje v plávaní, buduje svoje svaly v posilňovni, beží či bicykluje. Na konci daného obdobia by mali dosiahnuť určité merateľné zlepšenie, preto je úlohou dofákov nastaviť si konkrétny cieľ v každej oblasti rozvoja.

Zavŕšením všetkých úrovní programu je dobrodružná expedícia,
počas ktorej naši absolventi prešli spolu už viac ako 50 km!

Prečítajte a prezrite si zážitky z ich expedície 2021.

DofE a naši študenti – expedícia 2021

V talente si mnohí vybrali hru na hudobný nástroj, začali sa učiť nový jazyk alebo si chcú zlepšiť výsledky v škole. Ich cieľavedomosť a odhodlanosť je pre nás znakom, že program DofE bol pre našu školu skvelou voľbou.

V prípade záujmu a otázok ohľadom DofE píšte našim školským vedúcim a koordinátorom:

p. Renáte Kuchtiakovejp. Tomášovi Magdovi.

Oficiálny web DofE

Odovzdávanie ocenení DofE 2021