Back

5 – ročné anglické bilingválne gymnázium

Od roku 2004 ponúka naša škola 5-ročný odbor anglické bilingválne gymnázium.

Štúdium sa zameriava prevažne na humanitné predmety.

Naši študenti absolvovaním maturity z predmetu Economics získavajú zároveň aj odbornú štátnicu z anglického jazyka.

Výuka anglického jazyka je zabezpečená kvalitným online výukovým prostredím Macmillan English Campus, ktoré nahrádza neaktuálne a pre náročnú bilingválnu výuku často  nedostatočné učebnice.

 

4-ročný štúdijný odbor so zameraním na aplikovanú informatiku.
Chceš sa zdokonaliť v informatike, ale zároveň nechceš zaostať v angličtine?

Potom je toto štúdium niečo pre teba.

Od školského roka 2017/18 na našej škole pribudol nový 4-ročný štúdijný odbor so zameraním na aplikovanú informatiku.

Môžeš sa tešiť nielen na hodiny informatiky, ale aj na hodiny zamerané na rozvoj komunikačných schopností a samozrejme cudzie jazyky.

Po maturite ťa čaká uplatnenie v IT sektore, ktorý sa v Košickom kraji každým dňom viac a viac rozrastá.

Nebuď kocka. Študuj u nás.