Často kladené otázky

Štúdium u nás

Na našej škole začína prvá hodina o 8:30. V čase od 12:00 do 12:45 majú študenti obedňajšiu prestávku.
Nie, matematika sa vyučuje po slovensky. U nás sa dôraz kladie na humanitné predmety, preto je v angličtine napríklad dejepis.
Okrem anglického jazyka sa u nás vyučuje nemecký a ruský jazyk.
MEC je skratka pre Macmillan English Campus. Je to online výukové prostredie, ktoré sa využíva na hodinách anglického jazyka.
Školu pre verejnosť otvárame vždy počas nášho dňa otvorených dverí - 17.novembra.
Ako prvý krok je potrebné podať si prihlášku v presne stanovenom termíne tak ako to určuje zákon. Následne sa uskutočnia prijímacie pohovory na ktoré ťa pozveme. Po úspešnom absolvovaní sa staneš naším študentom.
Na našej škole známky nemáme. Študenti dostávaju body. To znamená, že ak na teste neuspejú tak nedostávaju 5, ale 0.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Ako spracovávame vaše osobné údaje si môžete prečítať tu: Ochrana osobných údajov