Back

Vitajte na stránke nášho centra voľného času.

Veríme, že tu nájdete všetky potrebné informácie.

Centrum voľného času pri Súkromnom gymnáziu vzniklo z nevyhnutnosti dopĺňať športové, kultúrne ako aj vzdelávacie aktivity študentov gymnázia. Zmysluplne zamestnať žiakov a študentov v popoludňajších hodinách je dominantný cieľ nášho CVČ.

Naši frekventanti dosahujú na športových súťažiach výborné výsledky tým, že sa umiestňujú na popredných miestach. Nezanedbateľné miesto v rámci činnosti zaujímajú kultúrne kluby, či kluby zamerané na digitálne zručnosti.

Každoročne prichádzame s novinkami na požiadanie verejnosti, ktorá je hlavným kritikom ako aj kontrolórom našej činnosti.

Zoznam klubov CVČ

ZOZNAM klubov CVČ

Tu nájdete zoznam klubov na našej škole.

Rozvrh CVČ

ROZVRH klubov CVČ

Tu nájdete rozvrh klubov na našej škole.

Školský poriadok CVČ

Školský poriadok CVČ

Tu nájdete Školský poriadok CVČ.