Prečo si vybrať Katkin park?

“Sme iní a preto sme lepší..”

Naše gymnázium vzniklo ako prvé zo súkromných škôl východoslovenského regiónu v roku 1994. Odvtedy opustilo školské brány viac ako 320 absolventov. Sme škola s tradíciou, ale zároveň poskytujeme najmodernejší spôsob vzdelávania.

Ponúkame:

5 – ročné anglické bilingválne gymnázium

4 – ročné gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku

Lucky Mouse

Namiesto učebníc majú naši študenti notebook

Odborná štátnica z AJ pre maturantov bilingválneho gymnázia

Moderný spôsob vyučovania angličtiny cez našu vlastnú online školu /jediná na Slovensku/

Písanie testov a domácich úloh cez notebook s možnosťou kontroly ich správnosti

Rôzne školské a mimoškolské aktivity (lyžiarsky výcvik, výmenné pobyty, noc v škole a mnoho ďalších…)

Príjemné pracovné prostredie uprostred parku

Individuálne konzultácie pre žiakov aj rodičov

Native speakers pre anglické predmety

Začiatok vyučovania o 8:30

Elektronická triedna kniha s možnosťou kontroly dochádzky a známok pre rodičov

Rodinná atmosféra na škole

Spolupráce s firmami a VŠ z regiónu

Aktívna študentská rada a študentský život

Viac informácií Vám radi poskytneme na jednom z našich Dní otvorených dverí.

Viac info o DOD nájdete TU.