Back
Základným cieľom vzdelávacieho kurzu je pripraviť jej účastníkov na získanie certifikátu podľa požiadaviek oficiálnej certifikačnej skúšky MO-200.
Vzdelávací kurz zahŕňa základy práce s aplikáciou Microsoft Office – Excel, a to:
  1. vytváranie a správa pracovných hárkov a zošitov,
  2. vytváranie buniek a rozsahov (ranges),
  3. vytváranie tabuliek a práca s nimi,
  4. použitie vzorcov a funkcií,
  5. vytváranie grafov a objektov, s dôrazom na nadobudnutie praktických zručností v samotnej práci s aplikáciou Excel 2019.
Prípravný kurz si taktiež stanovil za jeden zo svojich cieľov zaktraktívenie používania balíka aplikácii Microsoft Office medzi mladými ľuďmi ako konkurenčnej výhody pri uchádzaní
sa o budúce zamestnanie.

Viac o certifikácii MOS