Back

Po mesiacoch príprav prinášame našim študentom možnosť k maturitnému vysvedčeniu či štátnici pridať aj niečo iné.

Katkin park sa od marca 2021 oficiálne stal autorizovaným testovacím centrom pre certifikácie Microsoft Office Specialist.

 

 

V Katkinom parku sa snažíme našim študentom okrem klasického gymnaziálneho vzdelania priniesť vždy aj niečo viac. Chceme, aby mali naši maturanti čo možno najlepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Práve preto majú naši absolventi bilingválneho štúdia možnosť získať odbornú štátnicu z ekonómie v angličtine, ktorá im pomáha nielen počas štúdia na vysokej škole, ale aj v pracovnom živote.

Naši maturanti teraz dostávajú možnosť získať aj celosvetovo uznávané certifkácie Microsoft Office Specialist.

Máme obrovskú radosť, že vďaka nášmu projektu vieme našim absolventom uľahčiť vstup do pracovného sveta a zvýšiť šance na úspech v ňom.

 

Aké výhody má certifikácia Microsoft Office Specialist pre Excel?

 + zvyšuje šance uplatniť sa na trhu práce

+ zatraktívni držiteľa certifikátu v očiach potenciálneho zamestnávateľa

+ certifikát je medzinárodne uznávaný a vykonaný v anglickom jazyku

+ potvrdzuje nielen teoretické, ale predovšetkým praktické vedomosti absolventa na profesionálnej úrovni

 

Certifikácii u nás predchádza niekoľko týždňov dlhá odborná príprava, ktorú tiež zabezpečuje pre študentov naša škola. Študenti sa počas nej naučia orientovať sa v aplikácii Microsoft Excel, pracovať s matematickými operáciami, tabuľkami, grafmi a mnoho ďalšieho. Cieľom je ukázať, že Excel nie je strašiak, ale naopak, užitočný pomocník.

 


Náš projekt vznikol vďaka odborným radám, skúsenostiam a veľkej podpore od:

 

 

Zuzana Molčanová,  Manažérka oddelenia vzdelávania pre ZŠ a SŠ, Microsoft Česká republika a Slovensko o našom projekte povedala:

“Som nadšená, že spolu s Gymnáziom Katkin park v Košiciach, môžeme ich študentom priniesť projekt, ktorý preverí nielen ich teoretické, ale hlavne praktické vedomosti z oblasti kancelárskeho balíka Microsoft Office. Certifikácia Microsoft Office Specialist je medzinárodne uznávanou certifikáciou, ktorá je jasným ukazovateľom konkrétnych praktických kompetencií, ktoré absolvent nadobudol a preukázal. Už v roku 2019 spoločnosť Profesia identifikovala znalosť práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office ako druhú najčastejšie žiadanú zručnosť v pracovných ponukách pre uchádzačov s vysokoškolským titulom. Preto podporujeme víziu tejto školy prinášať už počas stredoškolského štúdia možnosti certifikácií, ktoré budú určite veľmi cennou súčasťou ich budúcich profesijných portfólií.”

 


Čo povedali o certifikácii Microsoft Office Specialist odborníci z IT sféry?

“Veľmi fandíme tomu, aby mladí ľudia vychádzali zo školy čo najlepšie pripravení na život. Získanie medzinárodneho certifikátu dokladujúceho ich digitálne zručnosti a uznávaného v zahraničí zamestnávateľmi túto prípravu určite spĺňa. Pri budúcej kariére všetko záleží na ich pripravenosti, zručnostiach a schopnostiach a certifikát Microsoft Office Specialist im môže v tom viac či menej pomôcť.”
Ing. Viliam Fedák /riaditeľ – OZ Sapiente – Ty Plus IT/

 

“Viem si predstavit scenár, že 2-ja uchádzači deklarujú znalosť Excelu na pohovore. Určite skôr uverím, že Excel dobre ovláda uchádzač s certifikátom v rukách. Certifikácia má takéto, no určite aj iné plusy.”
Ing. Marek Skokan, PhD  /IT konzultant a dátový analytik/

 

“V dnešnej dobe je pokročilá znalosť balíka Microsoft Office neoddeliteľnou súčasťou nielen v kruhu IT zamestnancov.
Dosiahnutie požadovanej úrovne si vyžaduje zodpovedný prístup a samozrejme kvalitné vzdelanie. Som hrdý na to, že na gymnáziu Katkin park vyrastá profesionálne školiace a certifikačné stredisko pod hlavičkou firmy Microsoft.
Gymnázium svojimi iniciatívami a projektmi kontinuálne posúva úroveň vzdelávania na vyššie priečky a umožňuje žiakom získavať vzdelávacie návyky potrebné k ich ďalšiemu profesionálnemu rastu.”
Ing. Milan Števkov /Managing director – Syntax Systems/