Back

5 – ročné anglické bilingválne gymnázium

Od roku 2004 ponúka naša škola 5-ročný odbor anglické bilingválne gymnázium.

Štúdium sa zameriava prevažne na humanitné predmety.

Naši študenti absolvovaním maturity z predmetu Economics získavajú zároveň aj odbornú štátnicu z anglického jazyka.

Výuka anglického jazyka je zabezpečená kvalitným online výukovým prostredím Macmillan English Campus, ktoré nahrádza neaktuálne a pre náročnú bilingválnu výuku často  nedostatočné učebnice.

Same+Old+Way+v+Something+New

Informácie o prijímacích pohovoroch na 5-ročné štúdium nájdete tu.