Back

Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice sa zapojila do Výzvy MŠVVaŠ v auguste 2021, ktorá bola cielená na pozíciu školského digitálneho koordinátora – novovytvorenej pozície v radoch zamestnancov školy.

Digitalizácia v súčasnosti rezonuje v celej spoločnosti a školstvo , ktoré v minulom školskom roku prekonalo mesiace dištančného vzdelávania, s nádejou pozerá na aktivity MŠ, zamerané týmto smerom.

Aj keď naša škola je o hodne ďalej v tomto smere, máme roky funkčnú online školu, výzva bola pre nás dôležitá z hľadiska skvalitňovania už existujúcich nástrojov, ktoré vo výuke používame, ako aj kooperácie so školami, ktoré tieto aktivity zavádzajú a chcú ísť dopredu a naplniť víziu „Školy 21.storočia“.

Boli sme úspešní a pozíciu ŠDK sme od septembra 2021 vytvorili.

Viac o projekte a práci školského digitálneho koordinátora sa môžte dočítať na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.