Back

Naša škola od septembra 2020 spolupracuje so skvelým IT projektom Digital League. Hlavou celého projektu je Rado Šalitroš a my sme mu preto položili zopár otázok.

KP: Skús nám v skratke povedať čo Digital League vlastne je, ako a prečo vzniklo?

RŠ: Digital League je vzdelávací program, ktorý umožnuje prakticky sa vzdelávať v oblasti tvorby digitálnych inovácií. Účastníci pod dohľadom profesionálnych mentorov a koučov vyvíjajú reálny inovatívny produkt. Program účastníkom umožňuje zlepšiť svoje zručnosti, nadobudnúť nové vedomosti a získať praktické skúsenosti pri práci na zadaní pre reálneho klienta. Program vznikol za účelom vytvoriť priestor, kde sa prepoja skúsenosti expertov a koučov s nadšením mladých ľudí vytvárať digitálne inovácie.

KP: Prečo vznikla spolupráca Digital League a Katkin park?

RŠ: V rámci programu sledujeme trendy v oblasti digitálnych inovácií a vidíme, ako sa potreba ovládať digitálne zručnosti posúva stále na mladšie ročníky. Disponovať zručnosťou akou je vytváranie digitálnych inovácií nie je samozrejmosťou len pre študentov VŠ, ale je to nesmierne dôležité už aj pre študentov SŠ. Preto sme sa rozhodli osloviť gymnázium Katkin park s možnosťou spolupráce a sme radi, že sa nám daná spolupráca podarila zrealizovať a môžeme mať v prebiehajúcom ročníku aj študentov z Katkinho parku.

KP: Program je určený skôr pre už pracujúcich ľudí alebo študentov VŠ, no naši študenti sú stredoškoláci…

RŠ: Ako som spomínal, súvisí to s aktuálnym trendom, keď potreba ovládať digitálne zručnosti je dôležitá už pre študentov stredných škôl. Áno, program je primárne určený pre ľudí, ktorí už majú určité skúsenosti v danej oblasti, ale momentálne nám v prebiehajúcom programe Andrei s Terkou ukazujú, že ak je človek nadšený pre digitálne inovácie a má chuť sa vzdelávať, tak nezáleží na tom, či je študentom VŠ alebo pracujúci.

KP: Ako sa ti pracovalo s Terkou a Andreiom?

RŠ: Na začiatku sme mali trocha obavu ako Terka s Andreiom zapadnú do svojich tímov a ako sa uchytia v programe, keďže to bola naša prvá skúsenosť so študentmi strednej školy, ale dovolím si tvrdiť, že tým ako pracovali, ale aj tým, čo sa im podarilo vytvoriť, obaja otvorili dvere do programu ďalším študentom stredných škôl aj keď treba pripomenúť, že nastavili latku dosť vysoko 🙂 Samozrejme, Terka aj Andrei budú súčasťou komunity, ktorá sa nám okolo programu Digital Leage postupne rozrastá a veríme, že skúsenosti, ktoré v rámci programu nadobudli, im pomôžu v ich ďalšom kariérnom raste.

KP: Rada na záver pre študentov, ktorí chcú mať v budúcnosti úspešnú kariéru v IT?

RŠ: Chodťe na Katkin park a pridajte sa k Digital league. Ako ináč. 🙂 Ale teraz vážne: stať sa expertom v oblasti digitálnych inovácií je trochu dlhšia cesta, expertom sa človek nestane za mesiac a ani za rok, ale ak chcete porozumieť svetu digitálnych inovácií a zlepšovať život okolo nás pomocou digitálnych produktov, tak je veľmi dôležité urobiť ten správny prvý krok, ktorým je aj štúdium na gymnáziu Katkin park a účasť v programe Digital League.

KP: Rado, ďakujeme za rozhovor, máme radosť, že Terka a Andrei sa v Digital League ujali a veríme, že ich cesta v IT svete bude uspešná. Tešíme sa na spoluprácu v najbližších mesiacoch a držíme celému Digital League palce v novom semestri.

 

Naša Terka počas natáčania relácie Digital Smoothie, v ktorej rozprávala o svojom pôsobení v Digital League.
s Naša Terka počas natáčania relácie Digital Smoothie, v ktorej rozprávala o svojom pôsobení v Digital League.