Back

Športový klub slúži na umožnenie dodatočnej športovej aktivity na pôde školy, pod dozorom kvalifikovaného učiteľa/trénera, s prihliadnutím na súčasné trendy vo vykonávaní športovej aktivity a na záujmy žiakov. Žiaci si v rámci tohto klubu môžu osvojiť a zdokonaľovať pohybové zručnosti a rozvíjať pohybové schopnosti. Vďaka kvalitne vybavenej posilňovni žiaci získajú možnosť trénovať podľa najnovších trendov a v priebehu školského roka sa naučia trénovať s rôznymi športovými pomôckami ako sú fitlopty, overbally, expandery, TRX a mnohými ďalšími náčiniami a na rôznych náradiach. Aj vďaka tomu získajú nové vedomosti, ktoré môžu využiť počas celého svojho života. Okrem toho si dáva športový klub za cieľ zvyšovať povedomie o zdravom životnom štýle, o všetkých jeho pilieroch a o potrebách pohybu v živote každého človeka. Výstupom činnosti klubu je, okrem pravidelnej športovej aktivity členov klubu, aj spoluorganizácia športového dňa na pôde školy.