Back

 

Ekonomický klub “Ekonóm“ sa vo svojej činnosti v školskom roku 2021/22 sa bude zameriavať na prípravu na ekonomickú olympiádu, ktorú organizuje INESS , spoznávanie zásad fungovania trhu, zakladanie obchodnej spoločnosti a simulovanie jej činnosti, poznávanie správania sa podnikateľa na trhu a najdôležitejšie zásady vzťahu trhových subjektov navzájom. Prehlbovanie poznatkov fiškálnej a monetárnej politiky.

  • Besedy s konkrétnymi osobnosťami obchodného života sa budú orientovať na príklady dobrej praxe.
  • Výstupom celej činnosti by mala byť úspešná MS z predmetu EKN v roku 2019 a zvládnutie prijímacích pohovorov na VŠ.