Back

Ekonomický klub sa vo svojej činnosti v školskom roku 2023/2024 bude zameriavať na to, aby sa žiaci naučili vystupovať pred publikom, čím dochádza k rozvoju ich prezentačných a jazykových schopností, a taktiež k praktickému využitiu informačných technológií.

Ďalej sa bude klub zameriavať na spoznávanie zásad fungovania trhu, zakladanie obchodnej spoločnosti a simulovanie jej činnosti ako podporná aktivita k predmetu aplikovaná ekonómia.

Výstupom celej činnosti by mala byť účasť v programe JA Slovensko.