Back

Náplňou práce klubu je rozvoj tvorivých a jazykových zručností žiakov. Jedným z čiastkových cieľov je príprava na súťaž „Jazykový kvet“.

Súťaž „Jazykový kvet – Language Flower“ je zameraný na rozvoj a aktívne hovorenie v jazyku, videnie a počúvanie v jazyku, pochopenie a precítenie textu v jazyku. .

Pri vkročení na vyšší stupeň je zameraný na vlastné tvorenie, zainteresovaná práca s jazykom, rozvoj a cibrenie odprezentovania sa.

Cieľom je získať spätný pohľad, pochvalu, či výhradu, využiť to k posunu v jazyku a prezentácii. (web jazykovykvet.sk)

Na tejto súťaži sa žiaci predstavia s dvoma predstaveniami – Stand-up comedy, kde sa prezentuje vlastná tvorba, a hraná scénka. Obidve predstavenia budú v anglickom jazyku.

Najdôležitejším cieľom klubu je rozvoj písomného prejavu a kreativity, získanie sebavedomia prezentáciou vlastnej tvorby, i dramatizáciou.