Back

 

V  klube 3D tlač a robotika sa žiakom spoja tri technické smery – 3D tlač, robotika a programovanie. Pri 3D tlači využijeme našu školskú 3D tlačiareň, naučíme sa ako funguje a ako jej zadávať modely na tlač. Naučíme sa pracovať s tzv. slicerom, teda počítačovým programom ktorý prekladá modely z počítača do 3D tlače. Pri robotike budeme využívať robotov ktorých máme na škole, presnejšie EV3 mindstorms LEGO robotov. Naučíme sa ovládať robotov pomocou blokového/modulového programovania. Poskladáme si základných robotov, ktorí su schopní pohybovať sa, vnímať okolie cez senzory a reagovať na základne vstupov.  Následne sa naučíme programovať roboty pomocou programovacieho jazyka Python. Pri úspešnom napredovaní si naprogramujeme robota ktorý bude obsahovať 3D vytlačené komponenty. Žiaci sa naučia technické zručnosti v rámci 3D tlače, robotiky a programovania, a naučia sa ich prepojenie s reálnym svetom. Okrem toho si prejdú vývojom celého projektu, z ktorého naberú cenné skúsenosti projektového manažmentu. Výstupomčinnosti klubu je nadobudnutie kombinovaných technických zručností, týkajúce sa hardvéru aj softvéru. Ďalším výstupom budú zaujímavé projekty, využiteľné pri propagácii školy alebo pri školských akciách.